Transportstyrelsen fordonsskatt

Fordonsskatt – Transportstyrelsen

Fordonsskatten till din digitala brevlåda … Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en …

Malus – för bilar med höga utsläpp – Transportstyrelsen

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Ställ av eller på ditt fordon – Transportstyrelsen

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet.

Fordonsrelaterade skulder – Transportstyrelsen

E-tjänsten Fordonets skulder. I den här e-tjänsten kan du se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift …

Ställa av ditt fordon – Transportstyrelsen

Återbetalning av fordonsskatt. Om du ställer av ett fordon, behöver du inte längre betala fordonsskatt. Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi …

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Användningsförbud – Transportstyrelsen

fordonsskatt; infrastrukturavgift (broavgift); trängselskatt; vägavgift. Så kontrollerar du om fordonet har användningsförbud eller fordonsrelaterade skulder.

Trängselskatt – Transportstyrelsen

Trängselskatt – Transportstyrelsen

Trängselskatt · Se dina skattebeslut och dygnsbelopp · Betalning av trängselskatt · Tider och belopp för trängselskatt · Undantag för trängselskatt.

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta …

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att ta fram och skicka ut information och en … Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- …

Keywords: transportstyrelsen fordonsskatt, transportstyrelsen skatt, transportstyrelsen skatt fordon, skatt transportstyrelsen